Telefon: 62 57 15 35

                 Tryggelev 11B • 5932 Humble

Slamsugning

​Med vor egen slamsuger udfører vi:

  • Tømning af septictank og fedtudskiller.
  • Udsugning af stoppede kloakrør og drænrør.
  • Oprensning af rendestensbrønde og tagbrønde.
  • Tømning af oversvømmede kældre.

​Slammet bliver IKKE udspredt på landbrugsarealer, men afleveres på det kommunale rensningsanlæg.

Mindre spuleopgaver udføres med almindelig højtryksspuler med ca. 150 Bar tryk - den maksimale spulelængde er ca. 25 meter.

Til dette arbejde kræves der 380 Volt samt vand på arbejdsstedet.

   ​Tryggelev 11B, 5932 Humble​

      ​​asger@asger-larsen-vvs.dk

             ​​     Tlf.: 62 57 15 35