Telefon: 62 57 15 35

                 Tryggelev 11B • 5932 Humble

Hvad må du selv?

Dette VVS-arbejde må du selv udføre:

  • Udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner.
  • Udskifte hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås. Dog kun hvis en eventuel vandlås er monteret synligt, og kun hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen.
  • Udskifte wc'er. Dog kun med et godkendt wc med samme tilslutningstype som det eksisterende, så der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal du anvende godkendte tilslutningsstykker eller andet materiel, der er godkendt til formålet.
  • Udskifte vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug. Dog kun hvis den eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil, og der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Hvis en installation er forberedt til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskine, bliver tilslutningen af vaske- og opvaskemaskinen betragtet som en udskiftning.


Du skal være opmærksom på

  • at forsikringsselskaberne i dag kan nægte at udbetale erstatninger, eksempelvis ved rørskader, hvis installationerne ikke er udført i overensstemmelse med gældende myndighedsregler.


Dette VVS-arbejde skal en autoriseret VVS-installatør udføre:

  • Alle former for indgreb i den faste, eksisterende vand- og afløbsinstallation i boligen.
  • Alle former for arbejde på gasinstallationer.
  • Nye VVS-installationer i boligen.


Dette kloakarbejde må du selv udføre:

  • Etablering af faskine til opsamling af regnvand.


Alt andet kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Er der plads nok (PDF)

   ​Tryggelev 11B, 5932 Humble​

      ​​asger@asger-larsen-vvs.dk

             ​​     Tlf.: 62 57 15 35